Κίνα M350-65A 0.65mm το Non-oriented ηλεκτρικό cold-rolled σπείρα EN 10106 χάλυβα πυριτίου

M350-65A 0.65mm το Non-oriented ηλεκτρικό cold-rolled σπείρα EN 10106 χάλυβα πυριτίου

Όνομα προϊόντων: Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα (NOES)
Βαθμός: M350-65A
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 3.5
Κίνα 0.65mm cold-rolled προσανατολισμένοι προς το σιτάρι βαθμοί M530-65A λουρίδων χαλύβων πυριτίου

0.65mm cold-rolled προσανατολισμένοι προς το σιτάρι βαθμοί M530-65A λουρίδων χαλύβων πυριτίου

Όνομα προϊόντων: Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα (NOES)
Βαθμός: M530-65A
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 5.3
Κίνα 0.5mm cold-rolled προσανατολισμένοι προς το σιτάρι βαθμοί M270-50A λουρίδων χαλύβων πυριτίου

0.5mm cold-rolled προσανατολισμένοι προς το σιτάρι βαθμοί M270-50A λουρίδων χαλύβων πυριτίου

Όνομα προϊόντων: Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα (NOES)
Βαθμός: M5270-50A
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 5.3
Κίνα Ελασματοποιημένοι εν ψυχρώ προσανατολισμένοι προς το σιτάρι βαθμοί M530-50A λουρίδων χαλύβων πυριτίου

Ελασματοποιημένοι εν ψυχρώ προσανατολισμένοι προς το σιτάρι βαθμοί M530-50A λουρίδων χαλύβων πυριτίου

Όνομα προϊόντων: Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα (NOES)
Βαθμός: M530-50A
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 5.3
Κίνα Βαθμός Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα M470-65 (NOES)

Βαθμός Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα M470-65 (NOES)

Όνομα προϊόντων: Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα (NOES)
Βαθμός: Μ470-65Α
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 4.7
Κίνα Ηλεκτρικός μη προσανατολισμένος προς το σιτάρι βαθμός M250-50A λουρίδων σπειρών χαλύβων πυριτίου NOES

Ηλεκτρικός μη προσανατολισμένος προς το σιτάρι βαθμός M250-50A λουρίδων σπειρών χαλύβων πυριτίου NOES

Όνομα προϊόντων: Non-Oriented ηλεκτρικές σπείρα/λουρίδα χάλυβα (NOES)
Βαθμός: M250-50A
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 2.5
Κίνα Ηλεκτρικός προσανατολισμένος προς το σιτάρι βαθμός M470-50A φύλλων χαλύβων πυριτίου M36 M19 C5

Ηλεκτρικός προσανατολισμένος προς το σιτάρι βαθμός M470-50A φύλλων χαλύβων πυριτίου M36 M19 C5

Όνομα προϊόντων: Πηνίο/λωρίδα μη προσανατολισμένου ηλεκτρικού χάλυβα (NOES).
Βαθμός: Μ470-50Α
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 4.7
Κίνα Ηλεκτρικό φύλλο μετάλλων φύλλων αλουμινίου χαλύβων πυριτίου για το μετασχηματιστή M350-50A

Ηλεκτρικό φύλλο μετάλλων φύλλων αλουμινίου χαλύβων πυριτίου για το μετασχηματιστή M350-50A

Όνομα προϊόντων: Πηνίο/λωρίδα μη προσανατολισμένου ηλεκτρικού χάλυβα (NOES).
Βαθμός: Μ350-50Α
Μέγιστη απώλεια πυρήνα. στο: 3.5
1